Jubileusz 65-lecia Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina w Southampton
Zajecia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne


GRAFITTI XD

Wszystkie chętne dzieci z klas 0 - 5 zapraszamy na zajęcia plastyczne. W przeszłosci zajęcia te cieszyły się ogromna popularnoscia i miło jest nam ogłosic, ze zostaja wznowione od tego roku szkolnego.

Prowadzący: Marta Romanowska
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:15.

GRAFITTI XD

Kółko muzyczno - rytmiczne

Kółko muzyczno - rytmiczne

powstało z myślą o wszystkich uczniach, których pasjonuje śpiew, gra na pianinie, czy też artystyczna aktywność ruchowa (muzyczna interpretacja utworów, rytmika). Celem naszych zajęć umuzykalniających jest wspomaganie rozwoju talentu i pasji artystycznych dzieci i młodzieży tak, aby mogły kształcić i wzbogacać swoją osobowość, wiedzę i umiejętności - spełniać swoje marzenia! Uczniowie należący do kółka występują podczas licznych uroczystości szkolnych i lokalnych, a także stawiają swoje pierwsze kroki w konkursach ogólnokrajowych. Ważną rolą lekcji muzycznych jest promocja polskiej kultury narodowej, dlatego też program zajęć umuzykalniających oparty będzie na polskich piosenkach patriotycznych, popularnych i ludowych oraz polskich tańcach narodowych.


Prowadzący: Beata Sobczyk i Natalia Matkowska
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:45.


Kółko języka hiszpańskiego

Zajęcia mają na celu opanowanie podstaw języka hiszpańskiego. Liczba miejsc ograniczona.

Lekcje będą odbywać się według poniższego grafiku:

  • 8:10 - 8:45 dzieci
  • 9:15 - 10:15 rodzice
  • 11:00 - 12:00 rodzice
  • 12:15 - 13:15 dzieci

Prowadzący: Maria Martinez

Kółko języka hiszpańskiego

Piłka nożna JAM FOOTBALL ACADEMY

Piłka nożna JAM FOOTBALL ACADEMY

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia z piłki nożnej. Zajęcia są prowadzone przez wyszkolonych trenerów piłki nożnej z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy zajęcia dla początkujących i zawaansowanych graczy.


Prowadzący: Jacek Skrzyniarz i Jacek Cholewicki
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:45.


Zajęcia SKS

Aktualnie na zajęcia uczęszcza od 12 do 20 uczniów naszej szkoły. Podczas zajęć staramy się wprowadzać nawyki aktywnego wypoczynku, angażując nie tylko dzieci, ale również i rodziców. Razem z rodzicami, którzy aktywnie zaangażowali się w zajęcia, pragniemy naszym uczniom pokazać choć trochę zasad panujących w Polskich Szkołach podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć SKS. Razem dbajmy o czynny wypoczynek naszych pociech!


Prowadzący: Darek Szwajkowski
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:15.

Zajęcia SKS

Zajęcia umuzykalniające - rytmika

Zajęcia umuzykalniające - rytmika

W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy zaproponować młodszym uczniom (klasy 0-3) zajęcia umuzykalniające (rytmika). Program zajęć oparty będzie na polskich popularnych i ludowych piosenkach dla dzieci oraz tańcach narodowych. Celem lekcji umuzykalniających jest rozwijanie u dzieci pamięci muzycznej, poczucia rytmu, wyobraźni i kreatywności a także kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Zapoznanie się z repertuarem najbardziej znanych od wielu pokoleń polskich piosenek dziecięcych jest ważnym elementem w edukacji muzyczno-kulturalnej dzieci - uczniów Polskiej Szkoły.