O szkole

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Southampton

Aktualności

17.10.2021

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w
regionach: South East, South West, East of England
Kwota dotacji: 36 000,00 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 816 725,00 zł
Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach:
South East, South West, East of England polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez
dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych
kosztów funkcjonowania.

Tutaj znajdziecie wszystkie dotychczas publikowane wiadomości i reportaże ze szkolnych wydarzeń. Zapraszamy – to też część naszej historii!

Historia naszej szkoły

„Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie, ojczyzną waszą się zowie.
Jest jeszcze druga ojczyzna na świecie, co w polskiej mieści się mowie.”

Początki szkoły polskiej sięgają roku 1947, kiedy to w polskim obozie Hiltingbury pan Lisiewski i rodzice prowadzili całodzienną szkołę polską.

Po jej zlikwidowaniu w 1954 roku ks. kan. Antoni Jankowski założył Szkolę Przedmiotów Ojczystych w Southampton. Szkoła borykała się z trudnościami ze względu na brak własnego lokum – zajęcia odbywały się w kościele, zakrystii, hali gimnastycznej zarządu miasta i w prywatnych domach.

Gdy ukończono budowę Domu Parafialnego nauka zaczęła się pod własnym dachem. Przez klasy szkolne przewinęły się setki dzieci, pracowało tu ofiarnie wielu nauczycieli. Polskie dzieci przybywały z okolic Southampton, Winchester i Bournemouth ucząc się nie tylko języka polskiego, ale także historii i geografii Polski oraz poznając polską kulturę i tradycje. Dzieci przyjmowane do szkoły były w wieku od 3 lat do klasy GCSE.

Młodzież brała aktywny udział w życiu parafii występując na akademiach, dożynkach i innych imprezach parafialnych. Przez cały czas zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Ośrodka Parafialnego w Southampton. Przez wiele lat szkoła współpracowała z Southampton City Council gdzie Community Languages Service organizował kursy dla nauczycieli uczących dzieci dwujęzyczne.

Z chwilą gdy wiele nowych rodzin przybyło do Southampton, we wrześniu 2006 r. szkoła została przeniesiona do Springhill Catholic Primary School, gdzie funkcjonowała przez siedem lat. Przez ten okres Southampton City Council sponsorował opłaty za wynajem szkoły. We wrześniu 2013 szkoła przeniosła swoją działalność do Cantell Maths&Computing College w Southampton, a w 2015 roku szkoła przeniosła się do obecnej siedziby.

Entuzjazm nauczycieli i rodziców zasługuje na najwyższe uznanie, a ciągły napływ dzieci do Szkoły Polskiej przez dziesiątki lat świadczy o tym, że szkoła jest potrzebna i jest istotnym elementem życia miejscowej Polonii.

Nasz patron - Fryderyk Chopin

Urodził się 1 marca 1810 w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 w Paryżu. Najwybitniejszy polski kompozytor, a także wybitny pianista, czołowy przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu. Nazywany jest poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leżała wielka wrażliwość oraz umiejętność czerpania wzorców wprost z polskiej muzyki ludowej.