Rekrutacja

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Southampton

Rekrutacja – regulamin

Rekrutacja do Polskiej Szkoły im. F. Chopina w Southampton jest dwuetapowa i obejmuje wysłanie formularza zgłoszeniowego (https://polskaszkola-southampton.org.uk/rekrutacja) oraz przystąpienie do testu kompetencji językowych. Obowiązuje angielski system przyjęć – minimalny wiek zgłaszanego ucznia to 5 lat (kończone w danym roku szkolnym, między wrześniem a sierpniem).

Daty do kalendarza:

31 maja – zakończenie przyjmowania zgłoszeń na nadchodzący rok szkolny. Zgłoszenia wysłane po tym terminie, będą automatycznie przenoszone na kolejny rok (np. zgłoszenie wysłane 31 maja 2018 – przyjęcie we wrześniu 2018. Zgłoszenie wysłane 01 czerwca 2018 – przyjęcie we wrześniu 2019)

2. i 3. sobota czerwca – obowiązkowe testy kompetencji językowych. Szczegóły dotyczące testów zostaną przekazane kandydatom w mailu wysłanym po 31 maja. Nieuzasadniona nieobecność na teście skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

1 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji. Każdy kandydat otrzyma maila z informacją o przyjęciu lub miejscu na ewentualnej liście rezerwowej.

Wrzesień – drugi nabór. Obejmuje kandydatów z list rezerwowych oraz tych, którzy z uzasadnionych przyczyn i po uprzednim powiadomieniu rekrutera nie stawili się na czerwcowych testach.

Zasady przyjęć:

  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • wynik testu nie wpływa na wynik rekrutacji. Pozwala jedynie określić poziom językowy dziecka i przypisać je do odpowiedniej klasy
  • rodzeństwo naszych obecnych uczniów ma pierwszeństwo przyjęcia, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych kryteriów rekrutacyjnych (wysłanie zgłoszenia w terminie oraz przystąpienie do testu)
  • przyjęcia w trakcie roku szkolnego możliwe są tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach:
    • przeniesienie z innej szkoły polonijnej
    • przeniesienie ze szkoły w Polsce

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z rekruterem, panią Martą Dondajewską (rekrutacja@polskaszkola-southampton.org.uk) lub Dyrektorką, panią Barbarą Pawłowską (dyrektor.szkoly@polskaszkola-southampton.org.uk)